مرتب سازی بر اساس
1 هفته و 6 ساعت پیش
1 هفته و 1 روز پیش
نام محله: سرولات
متراژ (متر مربع): 390
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: چابکسر
نوع: فروشی
3 هفته و 4 روز پیش
3 هفته و 6 روز پیش
1 ماه و 20 ساعت پیش
1 ماه و 5 روز پیش
نام محله: مسکن مهر
متراژ (متر مربع): 75
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 290,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: حمیدیان
متراژ (متر مربع): 135
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 410,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 2 هفته پیش
1 ماه و 2 هفته پیش
1 ماه و 2 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: گلشهر
متراژ (متر مربع): 60
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 12,900,000 تومان 
تعداد اتاق: یک
شهر: کرج
محدوده خیابان: حیدر آباد
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
متراژ (متر مربع): 78
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 460,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: لاهیجان
محدوده خیابان: گلستان
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
2 ماه و 3 روز پیش
2 ماه و 3 روز پیش
2 ماه و 3 روز پیش
2 ماه و 5 روز پیش
نام محله: محمدنژاد
متراژ (متر مربع): 105
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 510,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
2 ماه و 5 روز پیش
2 ماه و 1 هفته پیش
2 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: مهرآباد جنوبی
متراژ (متر مربع): 54
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
تعداد اتاق: یک
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 530,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: آستانه اشرفیه
محدوده خیابان: جاده کیاشهر
نوع: فروشی
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 4 هفته پیش
3 ماه و 4 روز پیش
3 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: مطهری
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 490,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: مطهری
نوع: فروشی
3 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: منظریه
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 490,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: تابان شمال
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: کوی حسینی
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 290,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: قلی پور
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
3 ماه و 2 هفته پیش
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: شهرک قدس
متراژ (متر مربع): 91
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 445,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: گلسار
متراژ (متر مربع): 124
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 1,120,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: رشت
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
3 ماه و 2 هفته پیش
متراژ (متر مربع): 75
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 178,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: استاد شهریار
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: مسکن مهر
متراژ (متر مربع): 86
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 260,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: پل عراق
متراژ (متر مربع): 107
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 330,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
3 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: حمیدیان
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 240,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
3 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: میدان پارس
متراژ (متر مربع): 126
پارکینگ: دارد- یکی
تعداد اتاق: دو
شهر: كيش
محدوده خیابان: بلوار نیما
نوع: فروشی
7 ماه و 3 هفته پیش