مرتب سازی بر اساس
1 روز و 12 ساعت پیش
2 روز و 14 ساعت پیش
نام محله: مهرآباد جنوبی
متراژ (متر مربع): 54
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
تعداد اتاق: یک
شهر: تهران
نوع: فروشی
1 هفته و 19 ساعت پیش
1 هفته و 2 روز پیش
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 530,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: آستانه اشرفیه
محدوده خیابان: جاده کیاشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 2 روز پیش
1 هفته و 3 روز پیش
1 هفته و 6 روز پیش
متراژ (متر مربع): 126
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 27,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: کیش
محدوده خیابان: بلوار نیما
نوع: فروشی
2 هفته و 22 ساعت پیش
3 هفته و 1 روز پیش
3 هفته و 6 روز پیش
1 ماه و 4 روز پیش
نام محله: مطهری
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 490,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: مطهری
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: منظریه
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 490,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: تابان شمال
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: گلشهر
متراژ (متر مربع): 60
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 12,900,000 تومان 
تعداد اتاق: یک
شهر: کرج
محدوده خیابان: حیدر آباد
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: کوی حسینی
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 290,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: قلی پور
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: شهرک قدس
متراژ (متر مربع): 91
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 445,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: گلسار
متراژ (متر مربع): 124
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 1,120,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
متراژ (متر مربع): 75
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 178,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: استاد شهریار
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: مسکن مهر
متراژ (متر مربع): 86
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 260,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: پل عراق
متراژ (متر مربع): 107
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 330,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: حمیدیان
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 240,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: حمیدیان
متراژ (متر مربع): 76
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 200,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: شهرک توحید
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد دوتا
قیمت کل: 580,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: ملک شهر
متراژ (متر مربع): 105
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 580,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 5,600,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: اصفهان
محدوده خیابان: خیابان علم الهدی
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
1 ماه و 4 هفته پیش
نام محله: منظریه
متراژ (متر مربع): 85
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 600,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 4 هفته پیش
نام محله: منظریه
متراژ (متر مربع): 106
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
2 ماه و 2 روز پیش
نام محله: منظریه
متراژ (متر مربع): 106
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 800,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
2 ماه و 2 روز پیش
نام محله: بلوار انصاری
متراژ (متر مربع): 105
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 485,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: رشت
نوع: فروشی
2 ماه و 4 روز پیش
نام محله: میدان پارس
متراژ (متر مربع): 126
پارکینگ: دارد- یکی
تعداد اتاق: دو
شهر: كيش
محدوده خیابان: بلوار نیما
نوع: فروشی
5 ماه و 2 هفته پیش