فروش گاز سولفور هگزافلوئورید | فروش گاز هگزافلوئورو سولفید | فروش گاز SF6

افزودن به پسندها
فروش گاز سولفور هگزافلوئورید | فروش گاز هگزافلوئورو سولفید | فروش گاز SF6
آگهی شده در 5 ماه و 2 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر نظرآباد
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

گاز هوای سنتز شده | فروش هوای صفر | SF6 Gas | Sulfur hexafluoride Gas

سپهرگازکاویان تولید کننده و واردکننده گازهای آزمایشگاهی و مخلوط گازی (گازهای کالیبراسیون) با کیفیت بالا وتمامی تجهیزات وابسته به صنایع مختلف می باشد. سپهرگازکاویان در تامین گازهای خالص آزمایشگاهی و گازهای ترکیبی در حد درصد ،PPM،PPB از قبیل گازسولفور هگزا فلوراید فعال می باشد.

آدرس

البرز