بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 مغان

افزودن به پسندها
آگهی شده در 3 ماه و 1 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تبریز
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 مغان

بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704 مغان


ذرت از خانواده غلات یکی از چهار غله عمده جهان بوده و بعد از گندم و برنج تولید آن در دنیا مقام سوم را داراست.

نام این گیاه در فارسی بلال و در عربی ذرت است.

ذرت تا قبل از سال 1492 میلادي (سال کشف آمریکا) در قاره آسیا، اروپا و آفریقا به عنوان یک گیاه زراعی شناخته شده نبود.

اما این گیاه را از قرنها قبل در آمریکا مرکزي میشناختند و توسط مردم سرخ پوست آمریکا کشت می شد

و به همین سبب نام لاتین آن از یکی از طوایف سرخ پوست بنام گرفته شده است.

کریستف کلمپ کاشف آمریکا براي اولین بار دانه ذرت را از آمریکا به اروپا برد