بذر هندوانه سامانتا ، فروش بذر هندوانه سامانتا

افزودن به پسندها
آگهی شده در 3 ماه و 1 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تبریز
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

بذر هندوانه سامانتا ، فروش بذر هندوانه سامانتا

بذر هندوانه سامانتا ، فروش بذر هندوانه سامانتا

بیضی کشیده
دارای میوه قرمز خوشرنگ با کیفیت گوشت بالا
بوته قوی
از نظر تولید و حمل و نقل عالی
وزن میوه ۱۴-۱۲ کیلوگرم
بریکس میوه ۱۲-۱۱
۸۵ روز بعد از کاشت قابل برداشت است
رنگ بسیار جذاب پوست با خطوط تیره
بذر هندوانه خطی سامانتا