بذر گوجه فرنگی سوپر کویین سه حلقه

افزودن به پسندها
آگهی شده در 3 ماه و 1 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تبریز
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

بذر گوجه فرنگی سوپر کویین سه حلقه

بذر گوجه فرنگی سوپر کویین سه حلقه
مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

بوته قوی با پوشش مناسب

وزن میوه ۱۵۰ تا ۱۷۰ گرم

رنگ قرمز جذاب

تحمل خوب به کم آبی

مقاومت مزرعه ای به ورتیسیلیوم، فوزاریوم، آلترناریا، شانکر ساقه