بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک ، فروش بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک

افزودن به پسندها
آگهی شده در 3 ماه و 1 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تبریز
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک ، فروش بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک

بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک ، فروش بذر گوجه فرنگی فرمونت اف یک


•میوه های بلوکی کشیده با قابلیت ماندگاری بسیار بالا
•سازگاری برای کشت بهاره و پاییزه
•میانگین وزن میوه ۱۴۰ تا ۱۵۰ گرم
•دارای پوشش برگی مناسب
•پایداری تولید در طول دوره رشد
•مقاومت بالا به بیماری قارچی فوزاریوم (Fol:۰,۱,۲)
•مقاومت بالا به بیماری قارچی پژمردگی ورتیسلیومی (va۲vd)
•مقاومت بالابه نماتد (Mi,Mj,Ma)
•مقاومت بالا به ویروس موزائیک گوجه فرنگی (ToMV:۰,۱,۲)
در بسته بندی های ۵ هزار عددی