تولید کاغذ از سنگ در شرکت صنعتی پلیمر صالحی طرفدار محیط زیست

افزودن به پسندها
آگهی شده در 11 ماه و 3 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر تهران
محدوده شهری شمال شهر
نام محله ظفر

توضیحات

تولید کاغذ از سنگ در شرکت صنعتی پلیمر صالحی طرفدار محیط زیست

تولید کاغذ از سنگ در شرکت صنعتی پلیمر صالحی طرفدار محیط زیست

آدرس


تهران خیابان ظفر( وحید دستگردی) نبش خیابان نفت شمالی شماره ۱۷۸ طبقه دوم واحد ۵ مصلح