کوره لاشه وزباله سوز

افزودن به پسندها
آگهی شده در 1 سال و 3 ماه قبل

جزئیات خاص

شهر ملایر
محدوده شهری خارج از شهر

توضیحات

تبدیل صددرصدی زباله ولاشه حیوانات به خاکستر,کاربری آسان
سبب برطرف کردن آسیب وآلودگی های زیست محیطی
وجوددرب تخلیه خاکستردرقسمت پایین دستگاه
تخلیه کامل خاکستروضایعات وپسماند