آگهی شده در 7 ماه و 2 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر ارومیه
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

شرکت جی سرویس ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالیو فریزری تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دا

شرکت جی سرویس
ارائه دهنده خدمات حمل و نقل مواد غذایی و فاسد شدنی و یخچالیو فریزری
تامین انواع کامیونت و کامیون یخچال و یخچال دار
تامین انواع کامیونت و کامیون یخچالی در تمام نقاط استان و ارومیه
حمل و نقل یخچال ارومیه
تماس 24 ساعته:
09222143383