سینی قدیمی کاردست وشیرینی خوری قدیمی

افزودن به پسندها
آگهی شده در 2 هفته و 22 ساعت قبل

جزئیات خاص

شهر رشت
محدوده شهری مرکز شهر
نام محله توشیبا
قیمت 300,000 تومان 

توضیحات

سینی قلم کاری شده قدیمی وشیرینی خوری قدیمی

آدرس

گیلان
رشت توشیبا کمربندی بهشتی کوی مهدیزاده