افشار - logo

افشار

بسته بندی اجرسفال توسط ربات
توضیحاتفروش ربات صنعتی کوکا-فروش ربات پیکرتراش کوکا-فروش قطعات یدکی ربات ها-بسته بندی اجرسفال-ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی و ربا
شهر: ساوه
فروش ربات پیکرتراش و قطعات یدکی
توضیحاتفروش ربات پیکرتراشkuka-فروش ربات صنعتی-فروش قطعات یدکی ربات-ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی و رباتیک-بسته بندی اجروسفال
شهر: ساوه
قیمت: 650000000
فروش ربات صنعتیkuka
توضیحاتفروش ربات پیکرتراشkuka-فروش ربات صنعتی-ارائه خدمات اتوماسیون صنعتی و رباتیک-فروش قطعات یدکی ربات-بسته بندی آجروسفال
شهر: ساوه
قیمت: 650000000