رضا سلطانزادگان - logo

رضا سلطانزادگان

فروش و نصب خودپرداز NCR 6634 ،فروش خودپرداز شخصی،اعطای نمایندگی خ
توضیحاتخرید ، فروش ، نصب و راه اندازی و اعطای نمایندگی خودپرداز های شخصی نسل جدید NCR سری 6634 آمریکایی ، فروش پکیج کامل خودپرداز شامل :
شهر: ساری