شرکت جوان - logo

شرکت جوان

آمبولانس خصوصی تلفنی در ارومیه
توضیحاتآمبولانس خصوصی تلفنی
شهر: ارومیه
خدمات امدادخودرودر ارومیه
توضیحاتخدمات امداد خودرو
شهر: ارومیه
وانت بار تلفنی در ارومیه
توضیحاتوانت تلفنی در ارومیه
شهر: ارومیه
خدمات پزشکی در منزل در ارومیه
توضیحاتاعزام پرستار به منزل جهت انجام خدمات پزشکی
شهر: ارومیه
خدملات پذیرایی از مراسمات وتشریفات در ارومیه
توضیحاتخدمات پذیرایی از مراسم و تشریفات
شهر: ارومیه
خدمات سیم کشی و برق ساختمان در ارومیه
توضیحاتخدمات سیم کشی شرکت جوان
شهر: ارومیه
تعمیرونصب دوربین های مداربسته در ارومیه
توضیحاتتعمیرات و نصب دوربین های مداربسته
شهر: ارومیه
تعمیرات انواع کامپیوتر و نصب نرم افزارهای کاربردی
توضیحاتتعمیرات کامپیوتر در ارومیه
شهر: ارومیه
تعمیرات تلوزیون در ارومیه
توضیحاتتعمیرات انواع تلوزیون
شهر: ارومیه
تعمیرات انواع پکیج در ارومیه
توضیحاتتعمیرات انواع پکیج در ارومیه
شهر: ارومیه
نام محله: خیابان قاسمیه
خدمات نظافتی و تنظیفی در ارومیه
توضیحاتنظافت منزل ومحل کار در ارومیه
شهر: اروميه
نام محله: قاسمیه
خدمات جوشکاری در ارومیه
توضیحاتخدمات جوشکاری در ارومیه
شهر: ارومیه
نام محله: خیابان قاسمیه
خدمات لوله کشی و تاسیسات در ارومیه
توضیحاتخئمات لوله کشی و تاسیسات در ارومیه
شهر: اروميه
نام محله: قاسمیه
تعمیرات لوازم خانگی در ارومیه
توضیحاتتعمیرات انواع لوازم خانگی در ارومیه
شهر: ارومیه
نام محله: خیابان قاسمیه
نصب و تعمیر انواع بخاری و شومینه در ارومیه
توضیحاتنصب وتعمیر انواع بخاری و شومینه
شهر: ارومیه
نام محله: خیابان قاسمیه