مرتب سازی بر اساس
2 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: مهرآباد جنوبی
متراژ (متر مربع): 54
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 350,000,000 تومان 
تعداد اتاق: یک
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 ماه و 2 هفته پیش
ودیعه : 50,000,000 تومان 
نوع: ارائه
متراژ (متر مربع): 95
اجاره ماهیانه: 250,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: آستانه اشرفیه
محدوده خیابان: جاده کیاشهر
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 530,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: آستانه اشرفیه
محدوده خیابان: جاده کیاشهر
نوع: فروشی
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش
2 ماه و 2 هفته پیش