مرتب سازی بر اساس
20 ساعت و 55 ثانیه پیش
1 روز و 12 دقیقه پیش
1 روز و 21 ساعت پیش
1 روز و 23 ساعت پیش
2 روز و 15 ساعت پیش
ودیعه : 35,000,000 تومان 
نوع: ارائه
اجاره ماهیانه: 650,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: آستانه اشرفیه
محدوده خیابان: جاده کیاشهر
2 روز و 17 ساعت پیش
2 روز و 18 ساعت پیش
2 روز و 22 ساعت پیش
2 روز و 22 ساعت پیش
2 روز و 22 ساعت پیش
2 روز و 22 ساعت پیش
2 روز و 23 ساعت پیش
نام محله: سهروردی شمالی
قیمت: 179,000 تومان 
شهر: تهران
3 روز و 23 ساعت پیش
4 روز و 17 ساعت پیش
5 روز و 11 دقیقه پیش
1 هفته و 17 ساعت پیش