مرتب سازی بر اساس
8 ماه و 1 هفته پیش
8 ماه و 2 هفته پیش
4 روز و 56 دقیقه پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 130
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 390,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر سیسنگان
نوع: فروشی
1 هفته و 2 ساعت پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 1200
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,200 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر سیسنگان
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 4 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 450
قیمت کل: 640,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر سیسنگان
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
1 هفته و 4 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 290
قیمت کل: 550,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,500 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر سیسنگان
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 5 روز پیش
1 هفته و 5 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 2200
قیمت کل: 7,700,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,500 تومان 
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
1 هفته و 5 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 1350
قیمت کل: 870,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 650 تومان 
شهر: نوشهر سیسنگان
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
2 هفته و 2 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 945
قیمت کل: 1,450,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,600 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 205
قیمت کل: 340,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,500 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
2 هفته و 6 روز پیش
سوخت: بنزین
گیربکس: دستی , اتوماتیک
شهر: همدان
3 هفته و 2 ساعت پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 1350
قیمت کل: 870,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,350 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
3 هفته و 2 ساعت پیش
محله: رادیو دریا
متراژ (متر مربع): 290
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,200 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: چالوس
محدوده خیابان: رادیو دریا
نوع: فروشی
3 هفته و 1 روز پیش
سوخت: بنزین
گیربکس: اتوماتیک
کارکرد (کیلومتر): 1397
محله: تهران
مدل: 1397
قیمت: 100,000 تومان 
شهر: تهران
3 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 260
قیمت کل: 2,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 460 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
3 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 330
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
3 هفته و 2 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 300
قیمت کل: 750,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 2,500,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
3 هفته و 2 روز پیش
3 هفته و 2 روز پیش
سوخت: بنزین
گیربکس: دستی , اتوماتیک
شهر: رشت
3 هفته و 2 روز پیش
محله: شهرک خاوران
شهر: تهران
3 هفته و 3 روز پیش