مرتب سازی بر اساس
1 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: شهرک قدس
متراژ (متر مربع): 91
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 445,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: گلسار
متراژ (متر مربع): 124
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 1,120,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
1 ماه و 2 هفته پیش
متراژ (متر مربع): 75
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 178,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: استاد شهریار
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: مسکن مهر
متراژ (متر مربع): 86
پارکینگ: ندارد
قیمت کل: 260,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
نام محله: پل عراق
متراژ (متر مربع): 107
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 330,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 2 هفته پیش
ودیعه : 120,000,000 تومان 
نوع: ارائه
نام محله: منظریه
متراژ (متر مربع): 96
پارکینگ: دارد- یکی
اجاره ماهیانه: 1,200,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
محدوده خیابان: عباس رشیدی
1 ماه و 3 هفته پیش
1 ماه و 3 هفته پیش
نام محله: حمیدیان
متراژ (متر مربع): 90
پارکینگ: دارد- یکی
قیمت کل: 240,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: رشت
نوع: فروشی
1 ماه و 3 هفته پیش