البرز-کرج
البرز-کرج-بلوار نبوت بعد از مرکز خرید مهستان-خیابان بوعلی غربی بوعلی یکم پلاک105
قیمت: 1 تومان 
البرز-کرج
البرز-کرج-بلوار نبوت بعد از مرکز خرید مهستان-خیابان بوعلی غربی بوعلی یکم پلاک105
قیمت: 46,500,000 تومان 
کرج هشتگرد نظرآباد
کرج
شهرک صنعتی البرز
البرز هشتگرد
ابتدای خیابان راه آهن
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
فردیس
قیمت: 950,000 تومان