البرز-کرج
البرز-کرج-بلوار نبوت بعد از مرکز خرید مهستان-خیابان بوعلی غربی بوعلی یکم پلاک105
قیمت: 1 تومان