البرز-کرج
البرز-کرج-بلوار نبوت بعد از مرکز خرید مهستان-خیابان بوعلی غربی بوعلی یکم پلاک105
قیمت: 1,000,000 تومان 
البرز-کرج
البرز-کرج-بلوار نبوت بعد از مرکز خرید مهستان-خیابان بوعلی غربی بوعلی یکم پلاک105
قیمت: 1 تومان 
کرج
فردیس
کرج
گوهردشت