یزد
قیمت: 45,000,000 تومان 
تهران
شوش
تهران
پیروزی
تهران
شهرک صنعتی چهاردانگه