مشهد
قیمت: 98,000 تومان 
تهران
علی آباد قاجار
تهران
شهرری
قیمت: 65,000 تومان 
تهران
شهرک صنعتی چهاردانگه