تهران
صادقیه
قیمت: 690,000 تومان 
تهران
ستارخان
تهران
صادقیه
تهران
بازار