تهران
شهرک صنعتی چهاردانگه
تهران
میدان ثامن الحجج
قهدریجان
تهران
تهرانپارس
تبریز
سردرود خیابان امام
قیمت: 150,000 تومان 
تهران
كارگر شمالي
اردکان
بلوار شهید بهشتی