تهران
میدان جمهوری
قیمت: 12,000 تومان 
رشت
چهارراه گلسار
تهران
تهرانپارس
تهران
اسکندری شمالی
قیمت: 2,000 تومان 
اسلامشهر
چهاردانگه