اصفهان
پروین
تهران
شهرک صنعتی چهاردانگه
تهران
میدان ثامن الحجج