مرتب سازی بر اساس
3 ساعت و 17 دقیقه پیش
7 ساعت و 1 دقیقه پیش
محله: خیابان17 شهریو
شهر: سنندج
5 روز و 7 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 7 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 7 ساعت پیش
5 روز و 8 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 8 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 8 ساعت پیش
5 روز و 8 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 8 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 8 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 9 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 9 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریور
شهر: سنندج
5 روز و 9 ساعت پیش
محله: خیابان17 شهریو
شهر: سنندج
5 روز و 9 ساعت پیش
محله: رادیو دریا
متراژ (متر مربع): 320
قیمت کل: 1,300,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 400,000,000 تومان 
شهر: چالوس
محدوده خیابان: رادیو دریا
نوع: فروشی
1 هفته و 3 روز پیش
محله: میدان المپیک
شهر: تهران
1 هفته و 3 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 440
قیمت کل: 980,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,000,000 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 3 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 3500
قیمت کل: 2,500,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 750,000,000 تومان 
تعداد اتاق: چهار
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 6 روز پیش
محله: شهرک جامی
قیمت: 80,000 تومان 
شهر: گرگان
نوع: فروشی
1 هفته و 6 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 140
قیمت کل: 230,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,000,000 تومان 
تعداد اتاق: دو
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
1 هفته و 6 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 550
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 3,000,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
1 هفته و 6 روز پیش
محله: سیدخندان-ساختمان 1000
شهر: تهران
2 هفته و 1 روز پیش
محله: نوشهر
متراژ (متر مربع): 1470
قیمت کل: 4,600,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 10,000 تومان 
تعداد اتاق: پنج یا بیشتر
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: سیسنگان
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش
محله: سیسنگان
متراژ (متر مربع): 220
قیمت کل: 600,000,000 تومان 
قیمت هر متر مربع: 1,950,000 تومان 
تعداد اتاق: سه
شهر: نوشهر
محدوده خیابان: نوشهر
نوع: فروشی
2 هفته و 3 روز پیش