چهاردانگه
چهاردانگه
تهران
خیابان امیرکبیر
قیمت: 120,000 تومان 
تهران
چهاردانگه
تهران
چراغ برق
مشهد
خیابان کلاهدوز