فروش محصولات و دست سازه های کنفی : گونی کنفی ، نخ کنفی ، کنف خام
توضیحاتفروش محصولات و دست سازه های کنفی : گونی کنفی ، نخ کنفی ، کنف خام
شهر: سواد كوه