کرج
فردیس
قیمت: 21,000,000 تومان 
تهران
جاده قدیم کرج
تهران
قلهک
تهران
قلهک
تهران
قلهک
تهران
قلهک
تهران
قلهک
تهران
سعادت آباد
ارومیه
شهرک صنعتی
ارومیه
شهرک صنعتی