مرتب سازی بر اساس
نام محله: سعادت آباد
قیمت: 1,000,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 هفته و 5 روز پیش
2 هفته و 5 روز پیش
نام محله: صادقیه
قیمت: 70,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 هفته و 5 روز پیش
نام محله: صادقیه
قیمت: 50,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 هفته و 5 روز پیش
نام محله: سیدخندان
قیمت: 3,200,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
3 هفته و 1 روز پیش
مدل: 321-311-220-210
قیمت: 3,600,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
1 ماه و 18 ساعت پیش
1 ماه و 1 هفته پیش
نام محله: جاده ساوه
قیمت: 3,000,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 ماه و 2 روز پیش
نام محله: جاده ساوه
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 ماه و 2 روز پیش
نام محله: جنت آباد
مدل: برقی
قیمت: 2,900,000 تومان 
شهر: تهران
نوع: فروشی
2 ماه و 5 روز پیش
6 ماه و 3 هفته پیش
1 سال و 10 ماه پیش