هیدروژن،خطرات هیدروژن،کاربردهیدروژن،برگه اطلاعات ایمنی هیدروژن،خطرات H2،شرایط حمل ونقل هیدروژن،نگهدا

افزودن به پسندها
هیدروژن،خطرات هیدروژن،کاربردهیدروژن،برگه اطلاعات ایمنی هیدروژن،خطرات H2،شرایط حمل ونقل هیدروژن،نگهدا
آگهی شده در 4 ماه و 2 هفته قبل

جزئیات خاص

شهر نظرآباد
محدوده شهری مرکز شهر

توضیحات

هیدروژن،خطرات هیدروژن،کاربردهیدروژن،برگه اطلاعات ایمنی هیدروژن،خطرات H2،شرایط حمل ونقل هیدروژن،نگهداری هیدروژن،انبارداری

سپهرگازکاویان تولید کننده و واردکننده گازهای آزمایشگاهی و مخلوط گازی (گازهای کالیبراسیون) با کیفیت بالا وتمامی تجهیزات وابسته به صنایع مختلف می باشد. سپهرگازکاویان در تامین گازهای خالص آزمایشگاهی و گازهای ترکیبی در حد درصد ،PPM،PPB از قبیل گاز هیدروژن فعال می باشد.

آدرس

البرز
نظرآباد